Galleri Flora AS tar personvern på alvor. Derfor håndterer vi alle persondata i henhold til den nye personvernforordningen, også kjent som GDPR (General Data Protection Regulation).

Nettstedet www.galleriflora.no gir deg mulighet til å benytte våre tjenester. www.galleriflora.no eies av Galleri Flora AS med org.nr. 912065464, FitjarsjĂžen 24 5419 FITJAR. Nettstedet driftes av Interflora Norge SA med org.nr. 912 982 785 på vegne av Galleri Flora AS.

Daglig leder i Galleri Flora AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Galleri Flora AS.

Datatilsynet fører tilsyn med at personvernlovgivningen overholdes. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).  

Om vår personvernerklæring
Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og handlehistorikk. Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, herunder innsamling, strukturering, lagring og utlevering av slik informasjon. 

Når du tar i bruk tjenester som tilbys via www.galleriflora.no eller vår fysiske butikk, kan det være nødvendig å behandle dine personopplysninger for å oppfylle avtalen du har inngått med oss. Dersom du ikke har tatt i bruk tjenestene vi tilbyr, kan vi behandle dine personopplysninger når du samtykker til det. Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på post@galleriflora.no.

Nettstedet www.galleriflora.no
Vårt nettsted www.galleriflora.no gir deg informasjon om oss og våre tjenester. Videre gir den deg oversikt over våre produkter, og mulighet til å kjøpe våre produkter.  Når du tar i bruk nettsiden, kan vi innhente opplysninger om deg i henhold til denne erklæringen. 

Hvem er behandlingsansvarlig?
Galleri Flora AS er behandlingsansvarlig og har ansvaret for behandling av dine personopplysninger når du benytter deg av tjenester via vår nettside eller i vår fysiske butikk. 

Galleri Flora AS og Interflora Norge SA har felles behandlingsansvar for behandling av dine personopplysninger når du bestiller blomster gjennom www.interflora.no og Galleri Flora AS leverer blomstene. Interflora Norge SA har ansvar for å ta imot din bestilling og videreformidle bestillingen til den lokale butikken som sørger for levering av blomstene. Galleri Flora AS leverer blomster som er bestilt gjennom www.interflora.no dersom du har bedt om det, eller dersom du ikke har valgt butikk og Galleri Flora AS er best egnet til å levere blomstene. Galleri Flora AS og Interflora Norge SA har fordelt ansvaret for etterlevelse av personvernlovgivningen. Hver av partene skal sikre at den delen av behandlingen parten selv utfører oppfyller kravene i personvernlovgivningen. Oppfølging av personvern i Interflora Norge SA er delegert til personvernansvarlig, som kan kontaktes på personvern@interflora.no

Informasjonssikkerhet
Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og integritet. Det er kun medarbeidere som har tjenstlig behov som har tilgang til personopplysningene vi samler inn. Galleri Flora AS har implementert gode rutiner for tilgangskontroll, lagring og behandling. Vi gir opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant for å fremme bevissthet om våre retningslinjer og rutiner for personvern. Interflora Norge SA er forpliktet til å sikre tilsvarende sikkerhet ved behandling som Galleri Flora AS og Interflora Norge SA har felles behandlingsansvar for.

Hvordan behandler vi dine personopplysninger?
Galleri Flora AS behandler dine personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en kjøpsavtale mellom deg og Galleri Flora AS. Dersom mottaker av tjenester er en tredjepart, behandler vi mottakerens personopplysninger på bakgrunn av vår berettigede interesse i å levere tjenestene vi tilbyr. 

Når du bestiller tjenester via vår nettbutikk eller interflora.no behandler vi følgende informasjon:
Fornavn
Etternavn
Adresse (Kun ved registrering av kundekonto)
Telefonnummer
E-post
IP adresse
Mottakers navn
Mottakers adresse
Mottakers telefonnummer
Eventuell tekst i kort

 Galleri Flora AS oppbevarer ikke kredittkortopplysninger, men da vi i enkelte tilfeller etter samtykke fra kunde må etterbelaste betalingskortet som ble benyttet ved bestilling for dekking av kostnader for ekstra utkjøring, vil kredittkortopplysningene bli lagret kryptert hos vår betalingsleverandør NETS i inntil 10 dager. NETS er PCI sertifisert på aller høyeste nivå, og håndterer kortbetalinger for over 25000 nettbutikker. Privatkunder som ønsker å betale med faktura via vår leverandør AfterPay (kun tilgjengelig ved bestilling på www.interflora.no) må oppgi personnummer for å kunne gjennomgå kredittsjekk. Personnummeret blir ikke lagret hos Galleri Flora AS eller Interflora Norge SA. Du kan lese mer om AfterPay her. 

Når du bestiller tjenester direkte fra vår fysiske butikk, behandler vi følgende informasjon:
Fornavn
Etternavn
Adresse (Kun ved betaling mot faktura)
Telefonnummer
E-post
Mottakers navn
Mottakers adresse
Mottakers telefonnummer
Eventuell tekst i kort

Det er frivilling å gi fra seg personopplysningene, men dersom du ikke gir fra deg opplysningene kan du heller ikke benytte våre tjenester som krever behandling av personopplysninger.

Får andre tilgang til dine personopplysninger? 
Galleri Flora AS deler kun dine personopplysninger med andre virksomheter dersom det er nødvendig for å ivareta den daglige driften av Galleri Flora AS. Det rettslige grunnlaget for dette er berettiget interesse, idet vi ønsker å effektivisere driften og tilby en best mulig tjeneste. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offe